Main menu

Zakres usług

PODMIOTY GOSPODARCZE

Oferujemy pełną obsługę prawną i windykacyjną dla przedsiębiorstw. A także obsługę kadrową i księgową.
Do Państwa dyspozycji pozostaje wysoko wykwalifikowany personel, w tym adwokat, aplikanci adwokaccy, asystenci, windykator, kadrowa.
Szczycimy się długoletnim doświadczeniem i dużymi sukcesami na niwie procesowej i negocjacyjnej. Zaufało nam już wiele przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego.

W zakres usług wchodzi przede wszystkim:
- zastępstwo procesowe,
- windykacja,
- porady prawne z zakresu wielu gałęzi prawa (w szczególności kładziemy nacisk na prawo cywilne, gospodarcze, handlowe, prawo pracy, zamówień publicznych, prawo administracyjne, budowlane, ochronę konkurencji i prawo antymonopolowe spółki, bankowe, własności intelektualnej i inne),
- sporządzanie opinii prawnych oraz regulaminów i statutów,
- opiniowanie, sporządzanie umów, pozwów oraz pism urzędowych,
- zakładanie, przekształcanie,likwidacja spółek, a także stowarzyszeń i fundacji,
- prawo autorskie i prasowe,
- mediacja i negocjacje,
- szkolenia pracowników z zakresu prawa pracy, a także szkolenia z prawa handlowego, gospodarczego i inne – w zależności od zapotrzebowania klienta.

Wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne.

Koszty procesowe zasądzone przez sąd płatne po wyegzekwowaniu od dłużnika.

Bezpośrednie wizyty w siedzibie przedsiębiorcy. Stały kontakt telefoniczny i e – mailowy.


OSOBY FIZYCZNE

Oferujemy pełną obsługę w zakresie:
- prawa rodzinnego i opiekuńczego,
- prawa cywilnego,
- prawa karnego,
- prawa pracy,
- i inne.

W zakres obsługi klienta indywidualnego wchodzi przede wszystkim doradztwo prawne, opiniowanie, zastępstwo procesowe, przygotowywanie pozwów i pism procesowych, wsparcie merytoryczne.

Wynagrodzenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

  •   +48 601 92 08 36
  •   biuro@adwokat-iskowron.pl
  •   ul. 3 maja 30/3, 35-030 Rzeszów