Main menu

Konstytucja biznesu

30 kwietnia 2018 r. to data kiedy wchodzą w życie nowe przepisy dla przedsiębiorców. Czego mogą spodziewać się po Konstytucji biznesu?

Konstytucja biznesu to nic innego jak pakiet ustaw uchwalonych z myślą o przedsiębiorcach.

Nowe przepisy przewidują, że w przypadku osiągania przychodu do wysokości połowy minimalnego miesięcznego wynagrodzenia, nie trzeba m.in. rejestrować działalności. Nowi przedsiębiorcy zarejestrowani, zwolnieni zostają od opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez okres 6 miesięcy. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest jednak wciąż obowiązkowa. Po tym okresie wciąż przedsiębiorcę będzie obowiązywał tzw. „mały ZUS”.

Uproszczone zostają zasady zawieszania działalności gospodarczej, i tak przykładowo z maksymalnego czasu zawieszenia, który wynosił 24 miesiące, teraz można działalność zawiesić nawet na nieograniczony czas.

Przedsiębiorcy nie będą już zobligowani w wielu sytuacjach do posługiwania się numerem REGON. NIP w zupełności wystarczy.

Konstytucja biznesu skupia się na samych działaniach urzędników, prawo dla przedsiębiorcy ma być przejrzyste i interpretowane na jego korzyść w przypadku wątpliwości. W sytuacjach, które tego nie wymagają, urzędy nie mogą uzależniać rozstrzygnięcia sprawy od dostarczenia oryginału dokumentu lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu czy też tłumaczenia.

Konstytucja biznesu pozostawia większą swobodę dla załatwiania spraw drogą elektroniczną, czy telefoniczną. Częściej z urzędem będzie można kontaktować się drogą e-mailową.

Każda nowopowstająca firma powinna zainteresować się pakietem ustaw uchwalonych dla przedsiębiorców.

  •   +48 601 92 08 36
  •   biuro@adwokat-iskowron.pl
  •   ul. 3 maja 30/3, 35-030 Rzeszów